Digital & Brand Marketing Specialist till Kesko

KIMM

Job title:

Digital & Brand Marketing Specialist till Kesko

Company

KIMM

Job description

Rollen Som Digital & Brand Marketing Specialist kommer ha en viktig roll i att analysera och utveckla vår digitala… att du; · Självständigt kan extrahera och bearbeta data samt dra slutsatser · Har gedigna kunskaper inom i Google Marketing

Expected salary

Location

Stockholm

Job date

Sun, 23 Apr 2023 04:39:34 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (nearmejobs.eu) you saw this job posting.

To apply for this job please visit jobviewtrack.com.

Job Location