lätt lastbil förare

DK Logistics AB

Job title:

lätt lastbil förare

Company

DK Logistics AB

Job description

Om jobbet: Ansvar: Säkert och effektivt driva en lätt lastbil för att leverera varor till olika platser inom den angivna tidsramen. Lasta och lossa gods med omsorg, vilket säkerställer produkternas integritet. Planera leveransvägar …

Expected salary

Location

Skåne

Job date

Mon, 08 Apr 2024 04:14:04 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (nearmejobs.eu) you saw this job posting.

To apply for this job please visit jobviewtrack.com.

Job Location