Postdoctoral Researcher in bioinformatics on human B-cell research

Karolinska Institutet

Job title:

Postdoctoral Researcher in bioinformatics on human B-cell research

Company

Karolinska Institutet

Job description

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet? Tjänsten är i professor Pan Hammarström Lab ( ), som är en del av avdelningen för immunologi under institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Forskargruppen fokuserar på B-cel…

Expected salary

Location

Stockholm

Job date

Sat, 18 May 2024 02:30:24 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (nearmejobs.eu) you saw this job posting.

To apply for this job please visit jobviewtrack.com.

Job Location