Specialist med fokus på kompetensförsörjning och karriärvägar

Karolinska Institutet

Job title:

Specialist med fokus på kompetensförsörjning och karriärvägar

Company

Karolinska Institutet

Job description

för rekrytering av forskare (Human Resources Strategy for Researchers), styrande och stödjande dokument kring karriärvägar, meritering…

Expected salary

Location

Solna, Stockholm

Job date

Sat, 08 Apr 2023 07:21:58 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (nearmejobs.eu) you saw this job posting.

To apply for this job please visit jobviewtrack.com.

Job Location